AFDELING BEDRIJFSWERKZAAMHEDENL123


Weigering van de aanvraag voor een merk van de Europese Unie (artikel 7 UMV en regel 11, lid 3 UMUV)


Alicante, 20/04/2016


MERK ECHT B.V.

Postbus 1022

NL-4801 BA Breda

PAÍSES BAJOS


Aanvraagnr.:

012172111

Uw kenmerk:


Benaming van het merk:

AL MOUHAJIROUN

Merksoort:

Woordmerk

Aanvrager:

LAURA SRL

VIA M.CIVITALI, 19

I-20148 MILANO

ITALIAHet Bureau heeft op 09/12/2015 ingevolge artikel 7, lid 1, UMV bedenkingen geuit, aangezien het heeft vastgesteld dat het aangevraagde handelsmerk in strijd is met de openbare orde, en wel om de redenen die in bijgevoegde brief zijn uiteengezet.


De aanvrager heeft zijn opmerkingen niet binnen de gestelde termijn ingediend. Om de redenen die in het bezwaarschrift zijn uiteengezet en ingevolge artikel 7, lid 1, UMV wordt de aanvraag van merk van de Europese Unie nr. 012172111 hierbij verworpen voor alle waren van de aanvraag.


Uit hoofde van artikel 59 UMV hebt u het recht tegen dit besluit in beroep te gaan. Krachtens artikel 60, lid 1, UMV moet het beroep binnen twee maanden na de dag waarop deze beslissing is meegedeeld schriftelijk bij het Bureau worden ingesteld en een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep moet binnen vier maanden worden ingediend. Het beroep wordt pas geacht ingesteld te zijn nadat de beroepstaks van 720 EUR is betaald.


Jean Marc SCHULLER

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Spanje

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


Latest News

 • FEDERAL CIRCUIT AFFIRMS TTAB DECISION ON REFUSAL
  May 28, 2021

  For the purpose of packaging of finished coils of cable and wire, Reelex Packaging Solutions, Inc. (“Reelex”) filed for the registration of its box designs under International Class 9 at the United States Patent and Trademark Office (“USPTO”).

 • THE FOURTH CIRCUIT DISMISSES NIKE’S APPEAL OVER INJUNCTION
  May 27, 2021

  Fleet Feet Inc, through franchises, company-owned retail stores, and online stores, sells running and fitness merchandise, and has 182 stores, including franchises, nationwide in the US.

 • UNO & UNA | DECISION 2661950
  May 22, 2021

  Marks And Spencer Plc, Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom, (opponent), represented by Boult Wade Tennant, Verulam Gardens, 70 Grays Inn Road, London WC1X 8BT, United Kingdom (professional representative)