AFDELING BEDRIJFSWERKZAAMHEDENL123


Weigering van de aanvraag voor een merk van de Europese Unie (artikel 7 UMV en regel 11, lid 3 UMUV)


Alicante, 26/07/2016


MERK ECHT B.V.

Postbus 1022

4801 BA Breda

NEDERLAND


Aanvraagnr.:

013781018

Uw kenmerk:

RE-150227-1909

Benaming van het merk:

EDAM HOLLAND BESCHERMDE GEOGRAFISCHE AANDUIDING

Merksoort:

Beeldmerk

Aanvrager:

Koninklijke A-ware Food Group B.V .

Catharijne 1

1358 CC Almere

NEDERLANDHet Bureau heeft op 18/02/2016 ingevolge artikel 7, lid 1, UMV bedenkingen geuit naar aanleiding van opmerkingen van derden in de zin van artikel 40 UMV, en heeft vastgesteld dat het aangevraagde handelsmerk delen bezit die identiek zijn aan emblemen van internationale intergouvernementele organisaties of andere badges, emblemen of wapenschilden van bijzonder openbaar belang, zoals in bijgevoegde brief uiteengezet.


Na het toekennen van een uitstel heeft de aanvrager zijn opmerkingen niet binnen de gestelde termijn ingediend. Om de redenen die in het bezwaarschrift zijn uiteengezet en ingevolge artikel 7, lid 1, UMV wordt de aanvraag van merk van de Europese Unie nr. 13781018 hierbij verworpen voor alle waren en diensten.


Uit hoofde van artikel 59, UMV hebt u het recht tegen dit besluit in beroep te gaan. Krachtens artikel 60, UMV moet het beroep binnen twee maanden na de dag waarop deze beslissing is meegedeeld schriftelijk bij het Bureau worden ingesteld. Het wordt ingesteld in de procestaal van de bestreden beslissing. Een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep moet binnen vier maanden na diezelfde datum worden ingediend. Het beroep wordt pas geacht ingesteld te zijn nadat de beroepstaks van 720 EUR is betaald.
Steven STAM

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Spanje

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


Latest News

 • FEDERAL CIRCUIT AFFIRMS TTAB DECISION ON REFUSAL
  May 28, 2021

  For the purpose of packaging of finished coils of cable and wire, Reelex Packaging Solutions, Inc. (“Reelex”) filed for the registration of its box designs under International Class 9 at the United States Patent and Trademark Office (“USPTO”).

 • THE FOURTH CIRCUIT DISMISSES NIKE’S APPEAL OVER INJUNCTION
  May 27, 2021

  Fleet Feet Inc, through franchises, company-owned retail stores, and online stores, sells running and fitness merchandise, and has 182 stores, including franchises, nationwide in the US.

 • UNO & UNA | DECISION 2661950
  May 22, 2021

  Marks And Spencer Plc, Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom, (opponent), represented by Boult Wade Tennant, Verulam Gardens, 70 Grays Inn Road, London WC1X 8BT, United Kingdom (professional representative)