BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT

(MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN)


Afdeling Bedrijfswerkzaamheden

L123


Weigering van de aanvraag voor een Gemeenschapsmerk (artikel 7 van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (“GMV”) en regel 11, lid 3 van de Uitvoeringsverordening (“GMUV”))


Alicante, 19/01/2016


K.O.B. N.V.

Kennedypark 31c

B-8500 Kortrijk

BELGIË


Aanvraagnr.:

013908611

Uw kenmerk:

501.159/TCM/MPR

Benaming van het merk:

BLASTGUARD

Merksoort:

Woordmerk

Aanvrager:

BETAFENCE HOLDING NV

3Square Village / Rijvisschestraat 126

B-9052 Gent

BELGIË

Het Bureau heeft op 02/09/2015 ingevolge artikel 7, lid 1, GMV bedenkingen geuit, aangezien het heeft vastgesteld dat het aangevraagde handelsmerk beschrijvend is en onderscheidend vermogen ontbeert, en wel om de redenen die in bijgevoegde brief zijn uiteengezet.


De aanvrager heeft zijn opmerkingen niet binnen de gestelde termijn ingediend. Om de redenen die in het bezwaarschrift zijn uiteengezet en ingevolge artikel 7, lid 1, GMV wordt de aanvraag van Gemeenschapsmerk nr. 013908611 BLASTGUARD hierbij verworpen voor alle waren.


Uit hoofde van artikel 59 GMV hebt u het recht tegen dit besluit in beroep te gaan. Krachtens artikel 60 GMV moet het beroep binnen twee maanden na de dag waarop deze beslissing is meegedeeld schriftelijk bij het Bureau worden ingesteld en een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep moet binnen vier maanden worden ingediend. Het beroep wordt pas geacht ingesteld te zijn nadat de beroepstaks van 800 EUR is betaald.
Steven STAM


Avenida de Europa, 4 • E - 03008 Alicante • Spanje

Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344

www.oami.europa.eu

Latest News

 • FEDERAL CIRCUIT AFFIRMS TTAB DECISION ON REFUSAL
  May 28, 2021

  For the purpose of packaging of finished coils of cable and wire, Reelex Packaging Solutions, Inc. (“Reelex”) filed for the registration of its box designs under International Class 9 at the United States Patent and Trademark Office (“USPTO”).

 • THE FOURTH CIRCUIT DISMISSES NIKE’S APPEAL OVER INJUNCTION
  May 27, 2021

  Fleet Feet Inc, through franchises, company-owned retail stores, and online stores, sells running and fitness merchandise, and has 182 stores, including franchises, nationwide in the US.

 • UNO & UNA | DECISION 2661950
  May 22, 2021

  Marks And Spencer Plc, Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom, (opponent), represented by Boult Wade Tennant, Verulam Gardens, 70 Grays Inn Road, London WC1X 8BT, United Kingdom (professional representative)